GPU Computing SDK

CUDA Tutorial: ภาคติดตั้ง

กลับมาพบกับภาคต่อของ CUDA Tutorial กันแล้วนะครับ จากตอนก่อนที่อธิบายถึงว่า CUDA คืออะไร ตอนนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าอยากจะลองเล่นต้องเริ่มต้นติดตั้งอะไรบ้าง ถ้ายังไม่ได้อ่านตอนแรกแนะนำให้ลองอ่านดูก่อนนะครับ กับ CUDA Tutorial: ภาคปฐมบท - CUDA คืออะไรหว่า

Taxonomy upgrade extras: 

Subscribe to RSS - GPU Computing SDK