Divisor

นับจำนวนที่หาร N ลงตัวแบบเร็วๆ ตอนที่ 2 (เร็วกว่าเดิม ง่ายกว่าเดิม)

พอดีเมื่อวานผมเปิดอ่านหนังสือ Combinatorics ก็เห็นตัวอย่างโจทย์นับจำนวนที่หารลงตัวก็เลยบ้าจี้ลองเขียนโปรแกรมตามดู ซึ่งจริงๆแล้วเรามีวิธีที่สามารถคำนวนจำนวนที่หาร $N$ ลงตัวได้เร็วกว่า แล้วก็ง่ายกว่าด้วยครับ ไม่ต้องมานั่งหา prime ฮินดูอะไรนั่น เรียกได้ว่าสูงสุดคืนสู่สามัญจริงๆ ลองมาดูกันเลยครับ

วิธีนี้ก็จะประยุกต์จากเทคนิคที่ใช้หาค่า prime ในคราวก่อน นั่นคือวนรอบเท่ากับจำนวน $sqrt(N)$ ลองดูตัวอย่าง จำนวนที่หาร $N$ ลงตัวในแต่ละตัวดูครับ

Taxonomy upgrade extras: 

นับจำนวนที่หาร N ลงตัวแบบเร็วๆ

สมมติว่าเราต้องการหาว่าจำนวนทั้งหมดที่หาร N ลงตัวมีกี่จำนวน เช่น จำนวนที่หาร 10 ลงตัวมี 4 จำนวน ได้แก่ 1, 2, 5 และ 10 และจำนวนที่หาร 25 ลงตัวมีทั้งหมด 3 จำนวน ได้แก่ 1, 5, 25 วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการวนรอบตั้งแต่ค่า 1 จนถึง N แล้วดูว่ามีจำนวนใดบ้างที่หาร N ลงตัวก็จะนับเพิ่ม 1 ครั้ง ซึ่งก็จะได้โค้ดออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับ

Taxonomy upgrade extras: 

Subscribe to RSS - Divisor