Prime Factor

นับจำนวนที่หาร N ลงตัวแบบเร็วๆ

สมมติว่าเราต้องการหาว่าจำนวนทั้งหมดที่หาร N ลงตัวมีกี่จำนวน เช่น จำนวนที่หาร 10 ลงตัวมี 4 จำนวน ได้แก่ 1, 2, 5 และ 10 และจำนวนที่หาร 25 ลงตัวมีทั้งหมด 3 จำนวน ได้แก่ 1, 5, 25 วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการวนรอบตั้งแต่ค่า 1 จนถึง N แล้วดูว่ามีจำนวนใดบ้างที่หาร N ลงตัวก็จะนับเพิ่ม 1 ครั้ง ซึ่งก็จะได้โค้ดออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับ

Taxonomy upgrade extras: 

Subscribe to RSS - Prime Factor