Parallel Computing

CUDA Tutorial: ภาคปฐมบท - CUDA คืออะไรหว่า

คิดว่าหลายคนคงจะเคยผ่านหูผ่านตากับคำว่า CUDA กันมาบ้าง ไม่มากก็น้อย ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำกันครับว่า CUDA คืออะไร แล้วมันมีประโยชน์ยังไง ทำไมถึงมีหลายคนพูดถึงกันมากเหลือเกิน

Taxonomy upgrade extras: 

Subscribe to RSS - Parallel Computing